Paradeta de la “Comissió solidària” de l’escola

La comissió solidària de l’escola posa paradeta per recollir diners per l’escola Francisca González i el barri de Los Lirios de Chichigalpa, Nicaragua