alfabetització

RIMG0003

Una de les necessitats més urgents quan es va crear el barri era donar formació bàsica als adults. Durant deu anys s’han impartit classes d’alfabetització per a adults per aprendre a llegir, a escriure i a fer quatre números. Habitualment sempre han estat dones les que s’hi han apuntat. També ha servit per completar els estudis bàsics de noies que, degut a les obligacions familiars i a la concepció cultural imperant de que les nenes són les que han de deixar d’anar a l’escola si la família considera que les necessita per ajudar en la cura de germans, venent a plaça, etc… abandonen els estudis a partir de cinquè de primària, o fan un absentisme tan intens que els impedeix superar la primària.

RIMG0014

Durant els cinc primers anys fou una iniciativa mixta en la que l’agermanament hi posava la financiació i una mestra, i el ministeri d’educació nica hi posava una altra mestra i garantia que els cursos, si es superaven, tinguessin titulació oficial. Despres, el ministeri es va retirar i vàrem quedar sols amb la iniciativa.

RIMG0011

El taller ha fet molt bona feina. Actualment però degut, per una banda, a la crisi econòmica que ha fet minvar els recursos de l’agermanament i, per altra, donat que les dones del barri ja han passat pel taller i que la mentalitat de les famílies va canviant i senten més la pressió social perquè les filles no abandonin els estudis, el taller s’ha deixat de fer.

RIMG0001

fotos