DOCUMENTS PROPIS

Documents de l’agermanament per Benjamí Moliné

Comerç just

Consum responsable

LA VOLUNTAT DE FER COSES JUNTS Benjamí Moliné i Marta Utrillas

PICT8643

A totes les escoles compromeses

Agermanament

Fitxa de l’experiència

Treball en xarxa

Resum projecte

Agermanament CEIP Escola Junfrau i L’Escola Pública Francisca Gonzàlez.

Entre la teoria y el compromiso. Hermanamientos entre centros. Benjamí Moliné
Article. Font: Revista Aula de innovación educativa. num 143-144. Juliol-agost
2005

Indicacions útils per iniciar un agermanament. Benjamí Moliné. Escola Junfrau. Badalona.

Léxico: Nicaragüismos