la biblioteca

RIMG0001

La biblioteca va sorgir com a resposta a la necessitat que tenia l’escola de familiaritzar el seu alumnat amb els llibres. Pensem que en la gran majoria de cases les famílies no tenen cap mena de llibre, no hi entra cap diari; no hi ha cultura escrita. De la mateixa manera, a moltes aules treballaven amb un únic model. Les famílies no tenen recursos i l’escola menys. Per exemple, a primer feien aprenentatge de la lectura amb un sol llibre que hi havia a la taula de la mestra, de manera que els alumnes s’hi anaven apropant, d’un en un, fent lectura en veu alta mentre la resta escoltaven.

biblioteca 1

La biblioteca és un espai físic gran i lluminós, ple de prestatgeries i de llibres enviats en els successius contenidors que hem anat fent. Però també són els llibres que enriqueixen les petites biblioteques d’aula. Aconseguint, per exemple, 40 exemplars del mateix títol per tal que tots puguin llegir i aprendre a la vegada.

La quantitat de llibres enviats ha estat tan elevada que fins i tot han ajudat a enriquir la biblioteca municipal i les biblioteques d’altres escoles públiques de la població.

 Biblioteca (6)

Donacions:

El pavelló de la biblioteca va anar associat al projecte de construcció del multiusos.

Lllibres: Només un exemple. De la col·lecció Barco de Vapor hi vàrem enviar d’una sola tirada 4000 exemplars per a una trentena de títols diferents. A través d’editorials, famílies d’escola, Voluntaris Badalona, la fundació Arreudelmón llibres, entre altres donants, hem enviat no menys de 15.000 exemplars.

Biblioteca (3)

La fusta per fer les prestatgeries va ser donació d’una fàbrica de València.

Taules i cadires per a la biblioteca i altres aules, per als mestres, per als tallers… van sortir dels canvis de mobiliari de la Jungfrau i de la resta d’escoles públiques de Badalona. Materials que, d’altra banda, haurien anar al crematori.

Biblioteca (4)

Des de fa anys, han passat d’aquella escola sense llibres a tenir una biblioteca que està oberta a les hores de pati per tal que els alumnes hi vagin voluntàriament pel gust de la lectura.

L’espai, que es complementa amb un petit lavabo amb pica i dutxa molt rudimentària, també ha servit per acollir els grups de joves i no tant joves que hi hem anat a visitar-los i bibliotecaa fer camps de treball, els anys 2002, 2004, 2006, 2009, 2013. Es retiren taules i cadires i les mestres porten d’aquí i d’allà camitas i màrfegues per a nosaltres.

_28_0027(1)

Fotos