equipament multiusos

Auditoria fora

L’espai multiusos era una antiga reivindicació de l’escola germana per poder millorar la qualitat pedagògica i de serveis que ofereix al seu alumnat. En un mòdul de 45 alumnes per aula sense espais comuns es fa impossible qualsevol estratègia de treball.

RIMG0008

La construcció del pavelló ve a resoldre aquest problema. Permet a l’escola estructurar tallers, desdoblar grups, assajar, fer assemblees i celebracion d’escola, acollir activitats de barri, i de formació del professorat de tota la comarca; gaudir, en definitiva, d’un centre dinamitzador de la vida escolar, educativa i social.

Imagen1

Aquest és un projecte de gran envergadura, que va ser aprovat per l’Àrea de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Badalona per a l’any 2002 i que a finals de l’any 2003 va ser completat en els seus aspectes bàsics. Electrificació, enllumenat i pintura van completar el projecte en anys successius.

multi2

El multiusos és una sala diàfana de 40m. x 14m. amb un escenari que ocupa tot el frontal de la sala gran, i amb una habitació darrere l’escenari de 14m. x 4m. que fa les funcions de camerino, o d’aula de parvulari, segons les necessitats del moment.

multius

L’estiu de 2006 el grup de joves del camp de treball d’aquell any va pintar i decorar tot l’espai escènic amb la col·laboració dels nens i nenes de l’escola.

Auditori

El procés va ser molt lúdic i participatiu i el resultat molt alegre, divertit i ple de color. Han passat deu anys i el mural encara llueix esplèndid presidint tots els actes que es fan en que ells anomenen “auditorio”.

Auditori Mural

Reunió mestres

Cursets de capacitación de mestres