Resum econòmic curs 2015 – 2016

 

APORTACIONS

DATA                                                     CONCEPTE                            EUROS

31.08.2015 Remanent de caixa 6.702’80
30.10.2015 Festa castanyada 61’97
19.11.2015 Ingrés loteria 1.850’00
02.12.2015 Ingrés loteria 1.402’50
10.12.2015 Ingrés loteria 745’00
12.12.2015 Ingrés loteria 20’00
15.12.2015 Ingrés loteria 760’00
18.01.2016 Ingrés loteria 240’00
03.02.2016 Donació particular 100’00
08.04.2016 Aportació AMPA 0’7% 2015-2016 750’00
16.06.2016 Beneficis Jungfrafesta 535’61
     
     
  TOTAL €: 13.182’68

 

 

DESPESES

DATA                                          CONCEPTE                              EUROS

09.09.2015 Trànsfer NIC final projecte pista esportiva 5.000’00
09.09.2015 Despeses trànsfer 50’00
23.09.2015 Trànsfer NIC 3er. Quatr. 2015 tallers 850’00
01.10.2015 Manteniment 12’00
15.12.2015 Compra loteria 4.000’00
15.12.2015 Despeses trànsfer loteria 16’00
21.12.2015 Trànsfer nadal al barri Los Lirios 700’00
01.01.2016 Manteniment 12’00
11.03.2016 Trànsfer NIC 1er. Quatr. 2016 tallers 850’00
01.04.2016 Manteniment 12’00
01.07.2016 Manteniment 12’00
14.07.2016 Trànsfer NIC 2on. Quatr. 2016 tallers 850’00
     
     
  TOTAL €: 12.364’00

 

Remanent de caixa a 31.08.2016 818’68